ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у категорији НАЦИОНАЛНЕ ПОСТАВКЕ наступа Србије на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2023. године

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у категорији НАЦИОНАЛНЕ ПОСТАВКЕ наступа Србије на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2023. године

20. мај - 27. јун 2022.

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ, Београд
и
СЦЕН – ЦЕНТАР ЗА СЦЕНСКИ ДИЗАЈН, АРХИТЕКТУРУ И ТЕХНОЛОГИЈУ – ОИСТАТ ЦЕНТАР ЗА СРБИЈУ, Нови Сад

као организатори Наступа Републике Србије
на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2023.
 

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
за учешће у категорији НАЦИОНАЛНЕ ПОСТАВКЕ наступа Србије
на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2023. године

 1. Прашки квадријенале сценског дизајна и сценског простора 2023. 

Прашки квадријенале најзначајнија је светска манифестација посвећена сценском дизајну и сценском простору. Основана 1967. године, ова манифестација данас представља широку платформу за истраживање различитих области сценског стваралаштва.

Прашки квадријенале сценског дизајна и сценског простора 2023. биће одржан од 8. до 18. јуна 2023. године. 

Уметнички концепт Квадријенала посвећен је теми Rare, схваћеној у широком пољу могућих превода овог појма, али са превасходном жељом да укаже на ретке и изузетне идеје, дела и уметнике који стварају у позоришту и извођачким уметностима у последњих шест година. Тема Квадријенала у категорији Националне поставке (Section of Countries and Regions) је Изузетне визије (Rare visions).

Просторни концепт Квадријенала посвећен је индустријском наслеђу, па је главни простор излагања комплекс некадашње кланице у прашкој области Холошовице, тј. тржнице (Pražská Tržnice), данас истоименог уметничког дистрикта.

Уметнички концепт Квадријенала, позив за учешће земљама и регионима и информације о простору излагања доступни су јавно на званичној интернет страници Квадријенала https://www.pq.cz/.

 1. Наступ Републике Србије на Квадријеналу 2023.

Република Србија на Квадријеналу 2023. наступа у две категорије: Национална поставка и Студентска секција.

Организатори наступа су Музеј примењене уметности, Београд и СЦЕН – Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду – ОИСТАТ центар за Србију.

Комесарке наступа су:

 • МА Биљана Јотић, историчарка уметности, у својству в.д. директора Музеја примењене уметности у Београду; и
 • др Татјана Дадић Динуловић, теоретичарка сценског дизајна, редовна професорка Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Програмски савет наступа, поред Комесарки, чине:

 • мр Милица Цукић, историчарка уметности, музејска саветница Музеја примењене уметности у Београду;
 • др ум. Миа Давид, архитекткиња, ванредна професорка Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду;
 • др ум. Зоран Максимовић, дизајнер звука, редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду;
 • Марко Лађушић, академски вајар, редовни професор Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду;
 • мр Маја Мирковић, костимографкиња, самостална уметница, чланица УЛУПУДС-а; 
 1. Тема наступа и програмски текст 

Комесарке и Програмски савет одредили су следећу тему и програмски текст наступа Србије у категорији Националне поставке: 

О нежности и одговорности 

Последњих година, све чешће, слушамо о потреби да позориште, људи који га стварају, они који га посећују и воле, као и они који о њему пишу, трагају за љубављу и нежношћу, као о вредним, одговорним и актуелним позоришним темама. Позориште, дакле, мора да буде одговорно, јер неодговорно стварање позоришта, без духовног и, понекад, физичког ризика, представља неморалну забаву. Тема нежности, или још шире, љубави, за којом трагамо у позоришту и око њега већ годинама, постала је овога пута лајтмотив наступа Србије, пре свега из потребе да се због времена у коме живимо, и упркос њему, времену „несигурности, стрепње и изолације“[1], нежношћу бавимо, посвећено и посве одговорно. Нежност овде, посматрамо, као могући метафорички превод кључне речи Квадријенала, повезујући rare са изузетним, посебним и јединственим – са суптилношћу стварања у позоришту и око њега, али и са одговорношћу тог стварања која је, исто тако, посебна и ретко присутна.

Ослонац промишљања наступа Србије на Прашком квадријеналу нашли смо, поново, у проблемском приступу и тематизацији рада, заједничким за две категорије – Националну поставку (Section of Countries and Regions) и Студентску секцију (Student Exhibition).

Иако повезане заједничком кључном темом, или кључним речима, изложбе ће бити додатно тематизоване. Национална поставка биће посвећена изузетним људима и/или њиховим радовима, док ће се студентска бавити изузетним причама о посебним просторима младих људи, местима о којима мисле и сањају. Специфичност оба рада огледаће се и у успостављању активног односа према месту излагања, у садржинском, значењском и просторном контексту. Трећи, саставни део наступа, биће каталог, заједнички за обе изложбе, усмерен на укупно разумевање идеја, наратива и уметничких поступака.

Осим на теме нежности, одговорности и снова, наступ Србије биће ослоњен на оне ауторске приступе сценском дизајну у позоришту и извођачким уметностима који ову област стваралаштва виде и развијају као снажни саставни део укупне уметничке идеје, а не као подређену или пратећу дисциплину. Бавићемо се, дакле, деловањем уметника (професионалаца и студената) који својим радом обједињују појединачне дисциплине и проширују поља деловања, градећи тиме развијене или нове уметничке форме.

У контексту националне поставке, занимаће нас посвећени и одговорни ствараоци и њихови радови, без обзира на језике на којима стварају, институције из којих долазе (или у њима уопште не раде), године живота, националност и претходно образовање. Занимаће нас страствени и нежни аутори, људи који са много љубави и уверења раде у позоришту и око њега. Они који имају шта да кажу, и имају жељу и храброст да то ураде.

 1. Задатак конкурса и конкурсних радова

Задатак конкурса је да мапира уметниц̌ки и професионални рад у свим областима везаним за сценски дизајн, у позоришту и извођачким уметностима, тј. да пронађе, забелез̌и и приказ̌е савремене изразе у области сценског дизајна и сценског простора, посебно ауторске позиције и иницијативе посвећене испитивању граница појединац̌них дисциплина, прос̌ирујуц́и поље деловања сопствене уметничке праксе.

Конкурсом позивамо све уметнице, уметнике и уметниц̌ке групе који делују унутар и ван институција, ц̌ији су радови изведени на званиц̌ним сценама, у алтернативним просторима и/или независним продукционим оквирима на територији Србије, као и домац́е уметнице и уметнике који су своја дела остварили изван граница нас̌е земље.

Задатак уметника је да сценским средствима, бавећи се сценским простором и сценским дизајном – при чему ови појмови треба да буду третирани и разматрани у најширем знац̌ењском, медијском и формалном смислу – успоставе и развију сопствени однос према теми националне поставке Нежност и одговорност, а у контексту теме Квадријенала Ретке визије.

У раду на конкурсним предлозима посебно треба имати у виду однос према простору излагања. Овај простор смештен је у три различита објекта унутар комплекса тржнице у којима ће бити распоређени простори националних поставки. Површина за излагање варира између 20 и 21м2 и то у односу страна од 3:7 до 4:5м. Висина излагачких простора је неједнака и зависи од објекта тј. дела објекта у који је смештен. Расподелу простора врши уметнички и продукцијски тим Квадријенала. То значи да конкурсни радови треба да имају у виду излагачку површину и расположиву висину која, у просеку, неће бити већа од 4м. Излагачки простори биће отворени за посматрање са једне или највише две стране, будући да ће поставке бити груписане тако да се међусобно додирују. Просторни елементи којима би поставка била одвојена од суседних поставки могу постојати само као део интегралне структуре, а не као независни елементи разграничења.

 1. Карактер конкурса 

Према врсти, конкурс је јавни и неанонимни.

Према задатку, конкурс је идејни, концептни.

Према облику, конкурс је једностепени.

 1. Право учешћа на конкурсу 

Право учешћа на конкурсу имају појединке, појединци и групе који се баве уметничким, кустоским, теоријским, педагошким или сродним радом у области сценског дизајна и сценског простора. 

 1. Садржај конкурсних радова и начин предаје 

Кункурсни рад треба да садржи следеће елементе:

 • Пријаву
 • Конкурсни рад

Пријава, написана у телу мејла, треба да садржи следец́е податке:

 • Име и презиме учесника конкурса или уметничке групе (у случају уметничке групе, потребно је одабрати представника који наступа у име групе);
 • Контакт информације (адреса, адреса електронске поште, мобилни телефон);
 • Конкурсни рад у прилогу (као attachment у пдф формату или путем платформе Wetransfer у случају употребе других медија).

Конкурсни рад у прилогу треба да садржи следеће елементе:

 • Текстуално образложење рада на српском језику (до 2000 карактера), тј. образложење идејног решења које треба да садржи – назив рада, тему и основну идеју (концепт) рада, уметнички однос према простору реализације, избор средстава, формата и материјала;
 • Визуелни материјал, тј. приказ идејног решења рада у било ком медију;
 • Техничка и просторна идејна решења за реализацију рада као и његово извођење;
 • Оквирни финансијски план трошкова предвиђених за продукцију, реализацију и извођење рада.

Пријаву треба послати искључиво електронском поштом на адресу pq.nacionalna2023@gmail.com, са назнаком „Пријава на конкурс за Националну поставку“.

 1. Рок за предају конкурсних радова 

Рок за предају конкурсних радова је понедељак, 27. јун 2022. године, до 12.00 сати. Пријаве и радови који буду стигли након прописаног рока или буду непотпуни, неће бити узети у разматрање. Резултати конкурса ће бити објављени најкасније до петка, 8. јула 2022. године, на званичним Интернет страницама Музеја примењене уметности и СЦЕН-а.

 1. Жири 

Комесарке и Програмски савет наступа Србије истовремено су и чланови жирија за избор конкурсног рада.

Обавеза ауторке, аутора, односно, ауторског тима је да прихваћени концепт даље развија у консултацијама са Комесаркама-кустоскињама, и у складу са темом наступа, а посебно да га прилагоди конкретном простору излагања који ће бити накнадно одређен.

 1. Критеријуми избора 

При избору рада Комесарке и Програмски савет биће руковођени следећим критеријумима:

 • уметнички квалитет, аутентичност и иновативност концепта;
 • јасан и актуелан концепт;
 • одговарајуће просторно решење поставке;
 • комуникативност са публиком; продукцијска и техничка изводљивост; и
 • финансијска рационалност.
 1.  Ауторска права 

Ауторска права приказаног уметничког рада задржава ауторка, аутор, односно, ауторски тим.

Ауторска права наступа Србије на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2023. задржавају Музеј примењене уметности и СЦЕН-Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију, као организатори.

Након избора конкурсног рада, биће потписани посебни уговори којима ће бити регулисана сва међусобна права и обавезе.

[1] Бојан Муњин у тексту „Када је добро време за љубав“, Програм 26. ЈПФ-а, Народно позориште Ужице, Ужице, 2021., без пагинације

Текст конкурса можете преузети у PDF формату:

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у категорији НАЦИОНАЛНЕ ПОСТАВКЕ наступа Србије на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2023. године