70 <i class='fas fa-forward'></i> – <i>70 godina Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu</i>

70 70 godina Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu

12. novembar 2020. - 28. april 2021.

70 70 godina Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu

Izložba je produžena do 28. aprila 2021.

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu obeležava 6. novembra 2020. godine 70 godina od svog osnivanja. Muzej je osnovan 1950. godine sa specijalizovanim zadatkom da sistematski štiti, sakuplja, naučno obrađuje, afirmiše i publikuje jednu izvanredu bogatu oblast srpskog kulturnog nasleđa, prvobitno istorijskog a kasnije i savremenog, kao što je to primenjena umetnost i dizajn. Obeležavanje sedam decenija postojanja i delovanja Muzeja protiče u kontekstu nepredviđenih okolnosti koje je nametnula pandemija korona virusom Covid19, i zbog kojih Muzej nije u mogućnosti da organizuje uobičajeno svečano otvaranje povodom Dana muzeja. Izložba 70 – 70 godina Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu koja je pripremljena ovim povodom biće otvorena za posetioce od četvrtka 12. novembra 2020. u posebnom režimu uz poštovanje svih mera zaštite.

Izložba 70 – 70 godina Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu bazirana je prevashodno na dokumentarnom materijalu preko koga se dokumentuje i istorizuje rad Muzeja od osnivanja 1950. godine sve do kraja druge decenije XXI veka. Kao i mnogi drugi domaći i svetski muzeji, Muzej primenjene umetnosti je prošao nekoliko  različitih etapa razvoja i delovanja. Svaka od etapa je, kroz određeni diskurs Muzeja, odražavala složene odnose promenljivih realnih praksi primenjene umetnosti i dizajna, a u fonu provokacija iz sfere kulture, društva i politike. Na izložbi je putem dokumentarne građe, vezane pre svega za izložbenu i programsku delatnost, prikazana istorija Muzeja, kao i širi muzeološki i istorijsko-umetnički aspekti njegovog delovanja.

Izložba se sastoji od dva segmenta, dokumentarnog, pod nazivom Dokumenta i ilustrativnog, pod nazivom Muzejski plakat. Prvi segment izložbe Dokumenta prikazuje istorijat i hronologiju delovanja Muzeja. Kroz dokumetnovanje negovanog programskog identiteta i kontinuiteta delovanja Muzeja tokom 70 godina, pokazaće se širok dijapazon delatnosti, raznorodnost kolekcija, kao i različite manifestacije, izložbe, ličnosti i događaji. Drugi segment izložbe, Muzejski plakat, sastoji se od izabranih muzejskih plakata koji, kao veoma indikativan i komunikativan vid grafičkog dizajna, uverljivo ilustruju raznorodnu i raznoliku delatnost Muzeja tokom 70 godina postojanja i rada.

Tokom trajanja izložbe planiran je i poseban Događaj – koncept u okviru koncepta – prezentacija dizajnera nedelje i predmeta nedelje na vebsajtu Muzeja i na izložbi.

Realizacija izložbenog segmeta Dokumenta: mr Ljiljana Miletić Abramović, direktor Muzeja i muzejski savetnik; Draginja Maskareli, viši kustos; Mioljub Kušić, kustos i Srđan Rakonjac, dokumentalista, u saradnji sa kustosima Odeljenja umetničkih zbirki Muzeja.

Kustos izložbenog segmenta Muzejski plakat: Slobodan Jovanović, viši kustos.

Vizuelni identitet izložbene postavke: Borut Vild.

Organizacioni odbor proslave 70 godina od osnivanja Muzeja primenjene umetnosti čine: prof. Zoran Blažina, grafički dizajner;  prof. Zoran Bulajić, arhitekta, predsednik UO Muzeja; prof. dr Dragan Bulatović, istoričar umetnosti i muzeolog; prof. Čedomir Vasić, vizuelni umetnik; akademik Milan Lojanica, arhitekta; prof. dr Miodrag Marković, istoričar umetnosti, dopisni član SANU; mr Ljiljana Miletić Abramović, istoričar umetnosti, direktor Muzeja; Dušan Milovanović, istoričar umetnosti; Radmila Milosavljević, arhitekta; Slavimir Stojanović, grafički dizajner i Igor Todorović, modni kreator.

Izbor plakata i fotografija

Plakat Muzej primenjene umetnosti 9. XII 1951.

Radomir Stević Ras, 1951.

Plakat Umetnost u industriji

Radomir Perica, 1961.

Plakat Beogradski politički plakat 44–1974.

Aleksandar Pajvančić ALEX, 1974.

Mis Jugoslavije Nikica Marinović na modnoj reviji kreatora Aleksandra Joksimovića i kuće Centrotekstil

Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 22. decembar 1966.

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Margaret Tačer na otvaranju izložbe Englesko srebro

Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 24. septembar 1980.