RADIONICE NA IZLOŽBI 32. SALON ARHITEKTURE

Datum održavanja prve radionice: 22. april 2010.

Gosti radionice: Studenti master studija Arhitektonskog fakulteta

Gosti videokonferencijskog uključenja:
Danilo Arsić, (Zaha Hadid Architects, CDRG - Computation and Design Research Group, London)
Jelena Ognjenović, GE student (currently in Shangai)

Učesnici: Studenti prve godine Arhitektonskog i Megatrend fakulteta

Prva radionica je bila namenjena studentima prve godine Arhitektonskog i Megatrend fakulteta, dok je druga bila namenjena đacima treće i četvrte godine Građevinske škole. U praktičnom delu radionice generisanjem forme papira (savijanjem i sečenjem) dobijeni su fraktali, koji zbog svoje arhitektonike primenu mogu naći u arhitekturi.

Radionica je započeta stručnim vođenjem kroz izložbu 32. Salon arhitekture, a nastavljena prezentacijom radova autora nekadašnjih polaznika kursa Generička istraživanja na Arhitektonskom fakultetu. U nastavku usledila su i dva videokonferencijska uključenja iz Šangaja i Londona sa autorima koji su takođe bili polaznici pomenutoga kursa, a danas rade i usavršavaju se u poznatim kompanijama i univerzitetima koji se bave arhitekturom i dizajnom.

Više informacija o učešću Arhitektonskog fakulteta u pomenutoj muzejskoj radionici možete naći i na:
http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/Teaching

Foto zapis: Veselin Milunović
Tehnička podrška: Dejan Nikolić, Muzej primenjene umetnosti
Profesori mentori: dr. Ljiljana Petruševski, Arhitektonski fakultet i dr. Mirjana Devetaković, Arhitektonski fakultet
Kustos izložbe: mr. Ljiljana Miletić Abramović, Muzej primenjene umetnosti
Koordinator radionica: Jelena Knežević, kustos saradnik Odseka za edukaciju Muzeja primenjene umetnosti

Radovi učesnika: