RADIONICE NA IZLOŽBI KERAMIČKA SKULPTURA MIRJANE ISAKOVIĆ

Tema radionice
PRIČE IZ MITOLOGIJE

Muzej primenjene umetnosti posredstvom Odseka za obrazovanje organizuje edukativne radionice namenjene deci predškolskog uzrasta. Tema radionica su Priče iz Mitologije o ličnostima i mitovima koji su prikazani u keramičkoj skulpturi M. Isaković Rađanje Venere, Evropa na biku, Satir, Bahus. Deca biraju najzanimljiviji segment priče i predstavljaju ga putem crteža, plastelina / glinamola. Cilj ovih radionica je da se deca na kreativan način upoznaju sa radom umetnice i savremenom umetničkom keramikom.

Datum i vreme održavanja radionica:
15, 16, 17,18, 23, 24, 25, 29 juni 2010. godine u 12.00 časova

Rad sa publikom: predškolskog uzrasta

Učesnici: Predškolska ustanova Dečji dani, Predškolska ustanova Vračar
Foto zapis: Veselin Milunović
Kustos izložbe: Biljana Vukotić, Odsek za savremenu primenjenu umetnost
Autor radionica: Jelena Knežević, Odsek za edukaciju

Kontakt: Jelena Knežević, kustos
Email: jelena.knezevic@mpu.rs
Telefon: 011 / 26 26 494, lokal 155

Radovi učesnika: