<<< NAZAD
Godišnja nagrada NC ICOM-a Srbije za 2011. godinu
Nagrađena Bojana Popović iz Muzeja primenjene umetnosti
Nagrade Nacionalnog Komiteta ICOM-a za 2011. godinu dodeljene su na Godišnjoj skupštini ove međunarodne muzejske asocijacije 19. aprila 2011. godine u Galeriji fresaka.

Komisija za dodeljivanje nagrada u sastavu (Olja Vasić, predsednik, Branislava Jordanović i dr Nenad Radić) jednoglasno je donela odluku da u kategoriji za Publikaciju godine godišnju nagradu NC ICOM-a Srbije za 2011. godinu dobije "Primenjena umetnost i Beograd 1918 - 1941", mr Bojane Popović, muzejske savetnice i kustoskinje u Odseku savremene primenjene umetnosti Muzeja primenjene umetnosti.

"Primenjena umetnost i Beograd 1918 - 1941" je publikacija koju je Muzej primenjene umetnosti izdao povodom obeležavanja Dana Muzeja 6. novembra 2011. godine. Autorka B. Popović potpisuje i izložbu, koja je ovom prilikom otvorena, i koja je trajala do 31. januara 2012. godine.

"Primenjena umetnost i Beograd 1918- 1941" mr Bojane Popović je naučna studija (264 stranice sa 140 ilustracija) koja sadrži obimna, izuzetno dobro dokumentovana i neka potpuno nova istraživanja sprovedena u oblasti primenjene umetnosti međuratnog razdoblja. Recenzentkinja teksta dr Milanka Todić istakla je da "ono što čitavu studiju posebno razlikuje od svega što je do sada pisano o primenjenoj umetnosti između dva svetska rata kod nas, to je što ona sagledava mikroistorijske i individualne doprinose u kontekstu šireg nacionalnog ali i evropskog kulturnog diskursa". Autorka je analizirala odnos savremenika prema primenjenoj umetnosti, raspravljala o njihovim predrasudama, čežnji za stvaranjem nacionalnog stila kao i njihovom spremnom prihvatanju evropske primenjene umetnosti.