<<< NAZAD
Nagrade
Velika plaketa Univerziteta umetnosti sa poveljom
Muzeju primenjene umetnosti
Velika plaketa Univerziteta umetnosti sa poveljom za izuzetne zasluge i doprinos razvoju Fakulteta primenjenih umetnosti i Univerziteta umetnosti u Beogradu, dodeljena je Muzeju primenjene umetnosti iz Beograda na predlog Fakulteta primenjenih umetnosti.

Priznanje je Muzeju uručeno 21. decembra 2012. godine na svečanoj proslavi Dana Univerziteta umetnosti u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu.