ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA METAL I NAKIT . . 3 / 8

Svećnjak

Mala Azija, sredina XIII – rani XIV vek

bronza, livenje, ostaci tauširanja zlatom i srebrom

R 19,5 cm, h 20,5 cm

MPU inv. br. 5896

Bronzani svećnjak nastao je u radionicama Male Azije u doba Seldžuka. Sa njegovog postolja, koje ima oblik ravno zarubljene kupe, uzdiže se cilindričan vrat, sa grlom za postavljanje sveće. Dekoracija svećnjaka je gravirana, a na njegovoj površini vidljivi su ostaci tauširanja zlatom i srebrom.

U Persiji, Maloj Aziji, Siriji i Egiptu postojale su u srednjem veku brojne radionice za izradu metalnih predmeta – svećnjaka, divita, kutija za pera, ogledala, raznih posuda. Ovi predmeti ukrašavani su tehnikom tauširanja – u prethodno ugraviran crtež na podlozi umetane su žice i tanki metalni listići od zlata, srebra, bakra ili kalaja.

Svećnjak predstavlja jedan od reprezentativnih predmeta islamske umetnosti koji se čuvaju u Muzeju. Njegova dekoracija, u kojoj dominiraju motivi iz dvorskog života, raspoređena je u frizove. Sastoji se od figuralnih predstava, ornamenata i natpisa.

U srednjovekovnoj islamskoj umetnosti metalni predmeti često su bili ukrašavani scenama iz dvorskog života (gozbe, lov i druge vrste zabave), dok su prateći natpisi izražavali su želje za dug i uspešan život vlasnika predmeta. Slične predstave javljale su se na predmetima od keramike i u knjižnoj iluminaciji.

Svećnjaci ovog tipa nalaze se u muzejima u Londonu, Parizu, Berlinu, Kelnu, Napulju, Ankari, Koniji i Brusi, kao i u mnogim drugim kolekcijama islamske umetnosti.