ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA METAL I NAKIT . . 6 / 8

Kadionica i tamjanica

Dubrovnik, kraj XV – početak XVI veka

srebro, kovanje, cizeliranje, punktiranje

kadionica – R 13,3 cm, h 23,2 cm;

tamjanica – h 12,3 cm, širina 6,5 cm, dužina 16 cm

MPU inv. br. 17691 i 17692

Kadionica sa stilizovanom, gotskom fijalom na vrhu i tamjanica – navikula, ukrašene su iskivanjem na matricu. Dekoracija na oba predmeta sastoji se od tačkasto punktiranog fona, plastično istaknutih nautovih vreža i nizova kružića koji teku obodima predmeta.

Reč je o sinkretističkom načinu ukrašavanja, uobičajenom u srednjem veku na područjima balkanskih zemalja; prepliću se istočni uticaji, vidljivi u načinu tretiranja floralne dekoracije, sa donekle sofisticiranim gotskim uticajima (tornjić na kadionici), što će se iskazati kao potpuni stil krajem XVI i XVII veku na području Hercegovačke episkopije.

Na pretpostavku da se radi o predmetima izrađenim u dubrovačkoj radionici navodi nas upoređivanje sa sačuvanim primercima u drugim kolekcijama, kao i sasvim jasna demonstracija stilskih karakteristika uobičajenih u to vreme u ovom velikom centru.