ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA METAL I NAKIT . . 8 / 8

Lovački rog

Francuska, početak XVII veka

slonovača, rezanje

dužina 66 cm

MPU inv. br. 541

Na kvalitetnom komadu slonovače izrezbaren je reprezentativni lovački rog u maniru francuskog baroka, a najverovatnije za potrebe francuskog dvora, odnosno prvog dvorskog lovca. Najšira zona započinje pojasom, komponovanim od dva užeta i dve trake geometrijskog ornamenta, dok je sam otvor valovito narezan.

U sledećem, najznačajnijem pojasu prikazan je grb francuske dinastije Burbona, a u četiri elipsasta medaljona, krstasto postavljena iza grba, portreti prvog Burbona – Anrija IV Navarskog (1589–1610) i njegovih prethodnika iz dinastije Valoa – Fransoa II (1559–1560), Šarla IX (1560–1574) i Anrija III (1574–1589); ovaj deo roga ukrašen je baroknom, duboko rezanom floralnom dekoracijom.

Najživopisniji jeste treći pojas u kome je spiralno prikazana dinamična kompozicija lova; dva lovca od kojih je jedan plemić i konjanik (moguće i sam kralj), sa pet pasa gone jelena; obojica duvaju u rogove, koji tipološki podsećaju na muzejski. Ostali prostor ispunjavaju detalji kamenitog pejsaža, nekoliko stabala i žbunje. Rog se završava piskom u obliku plastično rezane pseće glave.

Stilska analiza navodi na zaključak da je ovaj reprezentativni barokni primerak umetnički oblikovane slonovače svakako izveden pri kraju vladavine Anrija III, ili u prvim godinama vladavine kralja Luja XIII, dakle na početku XVII veka.