ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA METAL I NAKIT
Nagrudna ikona
Prsten – pečatni
Svećnjak
Krst, ručni
Čaša
Kadionica i tamjanica
Okov Jevanđelja
Lovački rog
ODSEK ZA METAL I NAKIT

Odsek vodi Mila Gajić, viši kustos

Neposredno po osnivanju Muzeja primenjene umetnosti, formiran je odsek za proučavanje istorijsko-stilskog razvoja umetničke obrade metala. Osnov ovog sektora predstavljala je zbirka metalnih predmeta kolekcionara i slikara Ljube Ivanovića. Vremenom, kolekcije su se širile i dopunjavale novim otkupima, poklonima, legatima. Danas Odsek za metal i nakit broji oko 5.000 predmeta i odlikuje se izuzetnom raznovrsnošću zbirki i velikim hronološkim rasponom - od antičkih vremena do početka XX veka.

Pored predmeta od plemenitih i neplemenitih metala, zbirke sadrže i predmete rađene u plemenitim materijalima (sedef, slonovača, kost, dragi kamen...). Odsek je poznat po svojim kolekcijama antičkih gema i kameja, srednjovekovnog srpskog novca, zatim krstova, pafti, pojaseva, stonog i upotrebnog posuđa, a pre svega po velikoj kolekciji srpskog srednjovekovnog nakita, gde je zbirka prstenja najkompletnija. Predmeti u zbirkama ovog odseka potiču uglavnom sa teritorije Srbije i susednih zemalja, centralne i, u manjoj meri, zapadne Evrope. Malobrojni su predmeti sa Bliskog i Dalekog Istoka. Materijal iz ovog odseka proučavali su i publikovali i stručnjaci iz Muzeja i kolege iz srodnih institucija zemlje i sveta.

Pri Odseku od 1997. godine funkcioniše i Centar za nakit, koji okuplja stručnjake najrazličitijih profila, umetnike, kolekcionare i sve one koji se bave nakitom na najrazličitije načine.