ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA TEKSTIL I KOSTIM . . 1 / 10

Tkanina

Egipat, Kopti, V ili VI vek

Osnova – lan, potka – vuna i lan; tkanje – tapiserijsko i platneno

13,5 x 13,5 cm

MPU inv. br. 5473

Koptske tkanine počele su da stižu u Evropu još tokom XVII veka, a naročito posle Napoleonovog pohoda na Egipat 1798. godine. Zbirka koptskih tkanina koja se čuva u muzeju broji 26 predmeta. Tkanine su nastale u vremenu od IV do XI veka.

Mnogi sačuvani predmeti bili su u funkciji svakodnevnog odevanja, kao i fragment tkanine, koja je verovatno bila u funkciji ukrasa na ramenima. Iako delimično oštećena, nagoveštava svoj nekadašnji izgled. U centru su četiri kružna medaljona sa predstavom psa i zeca u trku, postavljeni naizmenično jedan nasuprot drugog. Između medaljona su lisnate grančice, komponovane u biljne stilizacije u samom centru. Centralna kompozicija je uokvirena nizom polukrugova, sa tačkama u sredini.