ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA TEKSTIL I KOSTIM . . 2 / 10

Tepih

Mala Azija, Kula, kraj XVIII – početak XIX veka

osnova, potka i runo – vuna; simetrični čvorovi

160 x 124 cm

MPU inv. br. 1987

U zbirci Odseka za tekstil i kostim čuva se vredan molitveni tepih nastao u Maloj Aziji krajem XVIII i početkom XIX veka..

Najstariji tepisi nastali u Maloj Aziji, a sačuvani do danas, potiču iz XIII veka. Početkom XX veka otkriveno je osam tepiha u džamiji Al Edin u Koniji, koji su zatim preneti u muzej u Istanbulu. Nastali su u vreme Seldžuka, u doba cvetanja sultanata 1u Koniji, kada je početkom XIII veka džamija obnovljena i proširena. Turski tepisi uvoze se u Evropu od XIV veka, od kada ih nalazimo i na slikama italijanskih majstora, posebno sijenske i firentinske škole.

Vreme cvetanja proizvodnje tepiha u Maloj Aziji i Persiji jeste XVI i XVII vek. Pošto su Turci 1516. godine zauzeli Tebris, prestonicu Azerbejdžana i jedan od centara za proizvodnju tepiha, persijski uticaj u proizvodnji anadolskih tepiha znatno je ojačao. Tako su floralni motivi i arabeske počeli da potiskuju do tada uobičajene geometrizovane stilizacije. U tehničkom pogledu u proizvodnju se pored simetričnog čvora, uvodi i asimetrični, a kao materijal svila. Centri proizvodnje su postali Carigrad i Ušak, iako se tokom XVIII i XIX veka tepisi rade u mnogim gradovima Turske. Proizvode ih i nomadska plemena, od kojih su najpoznatiji Juruci.

Jedna od osobenosti maloazijskih tepiha je neizmerno bogat kolorit, od intenzivnih do vrlo nežnih tonova. U klasifikaciji tepiha poznati su pojedinačni nazivi koji podrazumevaju određenu kompozicionu shemu, kao i format. Najuspelija ostvarenja izuzetno bogate maštovitosti nalazimo na molitvenim tepisima, koje proizvode i druge oblasti ali sa mnogo manje uspeha.