ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA TEKSTIL I KOSTIM . . 6 / 10

Slika na svili

Kraljevina Srbija, oko 1910.

Dragutin Inkiostri Medenjak

Svila; tempera

52 x 62 cm

MPU inv. br. 5520

Krajem XIX veka rad sa tekstilom postao je moderna oblast kreativnog izražavanja. Dragutin Inkiostri Medenjak (1866–1942), pionir jugoslovenskog dizajna, od 1909. godine počinje da stvara "slike na tekstilu" pod uticajem japanske umetnosti, kao i mnoge njegove kolege na Zapadu. Slikao je na svili i platnu, izvodeći slike, zidne panele i paravane. Stilizovane ptice i leptiri na rascvetalim grančicama bili su njegov omiljeni motiv.

Među najlepše primere ovakvih dela u celom Inkiostrijevom opusu spada i slika sa predstavom ptice iz zbirke muzeja, koja je naslikana jarkim, svetlim bojama na podlozi od crnog ripsa.