ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA TEKSTIL I KOSTIM . . 10 / 10

Vezena ikona

Ohrid, XIV vek

Osnova – lan, pamučni i svileni konac, metalne niti; vez i slikanje

28,5 x 21,5 cm

MPU inv. br. 5188

Ikona sa predstavom Bogorodice sa Hristom izvedena je veoma retkom tehnikom: inkarnat je oslikan, a sve ostalo je izvezeno. Najverovatnije je reč o ikoni koja je bila namenjena ličnoj upotrebi, a postoji i mogućnost da je bila centralni deo neke podee ili je rađena kao ukras korica za knjigu.

Koncipirana je pod uticajem ikona s okovima, kakvih je u Ohridu sačuvano nekoliko. Najbliže analogije su ikone iz XIV veka. Ikona predstavlja unikat i pripada najkvalitetnijim radovima svog vremena.