. : Odsek za edukaciju : .

Odsek vodi Angelina Folgić Korjak, muzejski savetnik.

DEČJI OKTOBARSKI SALON

Osnovan 1964. godine, kao redovna godišnja smotra rezultata likovnog obrazovanja učenika beogradskih osnovnih škola, Dečji oktobarski salon je postao tradicionalna manifestacija Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, koja neguje raznovrsne vidove dečje primenjene umetnosti. Ova izložba osnovana je sa ciljem da se pomogne razvoj nastave u osnovnoj školi obogaćivanjem sadržaja iz oblasti primenjene umetnosti. Prihvatanjem znanja, odgovarajućih metoda i tehnoloških postupaka, koji se koriste u disciplinama primenjene umetnosti (keramika, tekstil, ilustracija, scenski i grafički dizajn) trebalo je unaprediti i obogatiti nastavu likovne kulture, pretežno zasnovane na klasičnim teorijama crtanja i slikanja. Izložba u Muzeju služi za proveru rezultata, prodor savremenih iskustava i njihovo prihvatanje u školskoj praksi. Svojim delovanjem u oblasti primenjene umetnosti i obrazovanja, Dečji salon je uticao na brojne generacije dece, koja su, preko izložbi i kreativnih programa, ostvarila živ susret sa umetnošću. U zbirci Muzeja čuvaju se najuspešniji radovi darovite dece, nagrađivani na godišnjim izložbama. Sakupljeni tokom trideset osam godina postojanja manifestacije, kao primeri izvorne dečje kreacije i uspešno realizovane nastave likovne kulture u školi, oni predstavljaju postignute kulturne vrednosti koje mogu poslužiti za različita uporedna istraživanja, muzeološku i obrazovnu delatnost.