KALENDAR IZLOŽBI 2005. GODINE
27. SALON ARHITEKTURE
NOVE TENDENCIJE SAVREMENE SRPSKE KERAMIKE

UMETNIČKE MANIFESTACIJE BITEF 1968-1973.

„PRE I POSLE“
Joahim Sokulski

SAVREMENI POLJSKI NAKIT IZ LEGNICE
"Virtuelna realnost - realna virtuelnost" Aleksa Gajić

15. mart - 17. april 2005.

20.april - 4. maj 2005.

 

21. april - 14.maj 2005.
12. maj - 5. jun 2005.
12. maj - 5. jun 2005.
9. – 30. jun 2005.
"REČI I SLOVA"
Olivera Stojadinović
"SAČUVANO VREME"
40. DEČJI OKTOBARSKI SALON
"KLASICI MODERNE"
8. - 30. septembar 2005.
15. septembar – 1. decembar 2005.
20. oktobar – 11. decembar 2005.
8. decembar 2005 - 9. januar 2006.