. : Izložba RIZNICE MANASTIRA HILANDARA : .

Povodom obeležavanja
Dana Muzeja primenjene umetnosti
pozivamo Vas na svečano otvaranje izložbe

RIZNICE MANASTIRA HILANDARA

autora Dušana Milovanovića
Izložbu otvara akademik Dinko Davidov

četvrtak, 6. novembar 2008. godine u 19 časova
6. novembar 2008 - 15. januar 2009.


Povodom obeležavanja Dana Muzeja primenjene umetnosti, 6. novembra, otvara se reprezentativna izložba Riznice manastira Hilandara, autora Dušana Milovanovića, muzejskog savetnika. Izložba i dvotomni (dvojezični, kolor) katalog nastali su kao rezultat tri decenije dugog istraživačkog rada ekipe Muzeja primenjene umetnosti, predvođene Dušanom Milovanovićem, u manastiru Hilandaru i na Svetoj Gori.

kliknite na fotografiju za uvećan prikaz sa legendom

Posle dugogodišnjih istraživanja i sistematskog popisivanja najraznorodnijeg materijala iz oblasti primenjene umetnosti, na koji su članovi ekipe nailazili, usledila je muzeološka obrada ovog materijala koji će sistematizovan sukcesivno izlaziti u više svezaka u narednim godinama. Ovogodišnji objavljeni I tom, može se razmatrati kao vrsta uvodne sveske u kojoj je, radi boljeg uvida u sveukupni materijal u Hilandaru, predstavljen presek raznorodnih predmeta na koje su istraživači nailazili, bilo da je reč o dragocenim primercima ili jednostavnim predmetima za svakodnevnu upotrebu.

kliknite na fotografiju za uvećan prikaz sa legendom

Izložba Riznice manastira Hilandara se sastoji iz više segmenata:

  • dokumentarne izložbe o hilandarskim riznicama uz prateći materijal iz muzejskih kolekcija koji se stilski, vremenski ili po drugim osnovama vezuje za hilandarske riznice;
  • segmenti koji su posvećeni različitim vidovima faktografije vezane za manastir;
  • posebni deo posvećen obnovi Hilandara;
  • originalni materijal poreklom sa Svete Gore i iz Hilandara.
kliknite na fotografiju za uvećan prikaz sa legendom

Na izložbi će biti predstavljeni sakralni predmeti, poreklom iz Hilandara ili sa Svete Gore koji su se sticajem različitih, istorijskih okolnosti zatekli u institucijama kulture Srbije. Među njima će biti predstavljeno desetak rukopisnih knjiga (jevanđelja, mineji, zbornici) poreklom iz Hilandara, koje se danas čuvaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Narodnoj biblioteci Srbije, Istorijskom muzeju Srbije. Biće prikazani i dragoceni predmeti iz kolekcija Muzeja primenjene umetnosti, Narodnog muzeja Srbije i drugih institucija. Prikazaćemo i veoma vrednu kolekciju ikona iz Zadužbine kralja Petra I sa Oplenca koja je formirana od poklona samih Hilandaraca i drugih svetogorskih manastira, dobijenih prilikom krunisanja kralja Petra, tokom njegove vladavine, kao i vladavine kralja Aleksandra. Svi predmeti na izložbi pripadaju najvišim kategorijama kulturne i umetničke baštine srpskog naroda.

kliknite na fotografiju za uvećan prikaz sa legendom

Izložba se organizuje uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije.


Prateće izložbe u Galeriji Žad MPU:

Snovi Hilandara - unikatni nakit, Slavoljub Galić Đani
Isijavanje - zidni reljefi, Zoran Turkan
Četvrtak, 6. novembar 2008. godine u 20 časova
Izložbe su otvorene do 30. novembra 2008. godine

Zapis - zajednička izložba umetničkih fotografa: Momčilo Vuković, Rajko Karišić, Tomislav Peternek, Milinko Stefanović, Dragan S. Tanasijević
4. decembar 2008. godine u 19 časova
Izložba će trajati do 15. januara 2009. godine


Izložbu otvara akademik Dinko Davidov
Kustos izložbe:
Dušan Milovanović, muzejski savetnik, Odsek za metal i nakit
Arhitektura postavke Ivan Mangov