KALENDAR IZLOŽBI 2010. GODINE

Izložba
Dimenzija površine – komunikacioni dizajn u Nemačkoj
21. januar - 12. februar 2010.
MILENA PAVLOVIĆ BARILLI
IZLOŽBA
NAUČNI SKUP
PROMOCIJA KNJIGA

25. februar - 15. mart 2010.
Izložba
UNIKATNE LAMPE ŠPANIJE
autora Nenada Vraneša
11 - 18. mart 2010.
Izložba
32. SALON ARHITEKTURE
Prilagođavanje... Arhitektura plus…
25. mart – 30. april 2010.
Gostujuća izložba MPU
PIROTSKI ĆILIMI IZ KOLEKCIJE MPU U KINI
19 – 31. mart 2010.
42. MAJSKA IZLOŽBA
HARMONIJA, ili težnja ka njoj
7 - 28. maj 2010.
Retrospektivna izložba
KERAMIČKA SKULPTURA
Mirjana Isaković
3 – 30. jun 2010.
Izložba
DIPLOMA 2010
FPU u Beogradu
8 - 30. jul 2010. godine
Keramička prostorna instalacija
Larisa Ackov / DUHOVI ZEMLJE
3 - 25. septembar 2010.
Izložba
Bečko znanje: gradske tehnologije i strategije
6 - 28. septembar 2010.
Izložba banera, plakata i programa Opere Narodnog pozorišta
GALERIJA TRGA
9 - 25. septembra 2010.
45. DEČJI OKTOBARSKI SALON
Moj umetnički projekat za budućnost
1 – 23. oktobar 2010.

Izložba
SIGNUM
Škole za dizajn iz Beograda
21 – 31. oktobar 2010.

Izložba
SREBRNE ČAŠE POZNOG SREDNJEG VEKA U SRBIJI
6. novembar 2010 - 31. januar 2011.
Izložba
NOVO U KOLEKCIJAMA, Akvizicije 2001 - 2010.
6. novembar 2010 - 31. januar 2011.
       
Izložba radova studenata grafičkog dizajna
Škola primenjenih umetnosti (EAA) iz La Chaux de Fonds, Švajcarska
11 - 20. novembar 2010.
       
Kalendar izložbi