IZLOŽBE U MPU ODRŽANE 2011. GODINE

Izložba
SREBRNE ČAŠE POZNOG SREDNJEG VEKA U SRBIJI
6. novembar 2010 - 31. januar 2011.
Izložba
NOVO U KOLEKCIJAMA, Akvizicije 2001 - 2010.
6. novembar 2010 - 31. januar 2011.
Izložba korejskog stakla
Budućnost korejske umetnosti oblikovanja stakla, koraci na Balkanu
10. februar-3. mart 2011.
Izložba fotografija Vladimira Bačlije
DEDAIZAM
11 - 17. mart 2011.
Izložba radova sa radionica tehničke škole "Drvo art" i škola iz zemalja Evropske unije
DIZAJN IGRALIŠTE
11 - 20. mart 2011.
Izložba
33. SALON ARHITEKTURE
Znaci života: arhitektura oko nas...
24. mart - 30. april 2011.
43. MAJSKA IZLOŽBA ULUPUDS-a
KREATIVNA KOŠNICA
10. maj - 4. jun 2011.
Retrospektivna izložba povodom 40 godina stvaralaštva
DŽOJA RATKOVIĆ GAVELA

"Sa vetrenjačama", Ilustracije, crteži i karikature (1969-2010)
9 – 30. jun 2011.
Izložba studenata završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu
DIPLOMA 2011
7 - 29. jul 2011.
Retrospektivna izložba savremene umetničke keramike iz kolekcije Narodnog muzeja u Aranđelovcu
U SVETU KERAMIKE
4 - 25. avgust 2011.
Izložba
PEDESET GODINA GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA U SRBIJI 1960 / 2010
1 - 25. septembar 2011.
Interaktivna instalacija
UMETNIČKA MAŠINA: HVATAČ MISLI
7 – 21. septembar 2011.

Izložba
Venčane haljine u Srbiji u drugoj polovini XIX i početkom XX veka iz kolekcije MPU
22. septembar – 31. dceembar 2011.

Izložba
46. DEČJI OKTOBARSKI SALON
6 - 27. oktobar 2011.
Izložba
PRIMENJENA UMETNOST I BEOGRAD 1918 - 1941.
6. novembar 2011 – 31. januar 2012.
     
Izložba
Bibliofilska izdanja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, predmet Grafika knjige 1964-2010
10 - 25. novembar 2011.
Izložba
50 godina ATELJEA 61
Tapiserije iz zbirke

8. decembar 2011 - 15. januar 2012.
     
Kalendar izložbi