< < < NAZAD

Evropski projekat

Keramika i njene dimenzije

decembar 2014 - 30. novembar 2018.

Nosilac projekta: Državni muzej Porcelanikon iz Zelba (Nemačka)


Partneri: Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Srbija (modul 1); Internacionalni muzej keramike, Faenca, Italija (modul 2); Nacionalni muzej keramike u Valensiji, Španija (modul 3); Muzej porcelana i galerija u Stouk on Trent, Velika Britanija (modul 5); Aalto Univezitet, Helsinki, Finska (modul 6); Univerzitet Ulster, Velika Britanija (modul10); Državni muzej Porcelanikon iz Zelba, Nemačka (moduli 7, 8 i 9)


Pridruženi partneri: Narodni muzej, Beograd, Srbija; Narodni muzej u Ljubljani, Slovenija; Estonski muzej keramike i porcelana, Taljin, Estonija; Muzej dekorativne umetnosti u Pragu, Republika Češka; Muzej porcelana u Rigi, Letonija


Tim modula 1, Beograd:

Lider modula 1: Ljiljana Miletić Abramović, v.d. direktora MPU

Koordinatori: Biljana Crvenković MPU, Jelena Popović, MPU

Učesnici: Bojana Popović, MPU, Biljana Vukotić, MPU, Biljana Đorđević, NM

O projektu

Projekat ''Keramika i njene dimenzije'' (Ceramics and its dimension) je multidisciplinarni i kompleksni evropski projekat odobren od strane Evropske komisije u okviru programa „Kreativna Evropa“ (Creative Europe Programme) koji se bavi društvenim, tehnološkim i umetničkim aspektima keramike i porcelana. Projekat se sastoji od 10 modula čiji su nosioci različite evropske institucije (muzeji, univerziteti i dr.) i traje u periodu 2014-2018. godine. Cilj projekta je povezivanje evropskih institucija kulture, industrije, nauke i tehnike na polju keramike i porcelana kao i dokumentovanje upotrebe keramike u različitim evropskim geografskim, istorijskim i kulturnim kontekstima, počev od perioda baroka do danas, uz osvrt na izazove u budućnosti.

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu učestvuje kao jedan od partnera u ovom opsežnom evropskom projektu ''Keramika i njene dimenzije'' (Ceramics and its dimensions) u okviru Programa kreativna Evropa. Premijera i promocija celokupnog projekta počinje u Beogradu 19. maja 2015. Na taj način, Muzeju primenjene umetnosti je ukazano veliko poverenje i čast da, zajedno sa Narodnim muzejem koji se uključio kao pridruženi partner MPU, bude prvi domaćin u realizaciji projekta što je veoma značajno za uključivanje, prepoznavanje i pozicioniranje kulturnih institucija Republike Srbije na kulturnoj mapi Evrope.

Predviđeno je da se u Beogradu održe dve manifestacije: Simpozijum ’’Keramika između promena i izazova - između prošlosti i sadašnjosti'' (Ceramics Between Change and Chalenge – between Past and Present) od 20. do 21. maja 2015. u prostoru Galerije fresaka, i putujuća izložba „Keramika u kulturi življenja od baroka do danas” (European cultural lifestyle in ceramics-from baroque until today) od 19. maja (svečano otvaranje) do 30. juna 2015. u galerijama Muzeja primenjene umetnosti.

Projekat ''Keramika i njene dimenzije'' ima cilj da obuhvati pojavne oblike keramike u Evropi u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, i da ih u tom jedinstvu smesti u održive vrednosne okvire, čvršće i izrazitije nego do sada. Projekat želi da kreira novu zajedničku kulturnu baštinu u oblasti keramike, uz postojanje svesti o stalnom napretku na teritoriji Evrope: bogatstvu iskustava koje i predstavlja naše različitosti, sa ciljem, verovatno preambicioznim, a ipak fundamentalnim, da se stvori operativna mreža za inovacije u oblasti keramike na nivou Evrope.

Doprinos ovog projekta ogleda se u dokumentaciji o kulturnoj tradiciji keramike zasnovanoj na istoriji njene upotrebe u različitim evropskim kulturama, u istraživanjima koja se odnose na promene u načinu njenog korišćenja sve do danas, kao i u ukazivanju na buduće izazove i mogućnosti koje stoje pred proizvodima od keramike. Glavni cilj projekta i svih njegovih modula jeste promocija kreativnosti i definisanje vizije keramike u evropskom kontekstu, koji obuhvata složene kulture i različite narode. Zajedničko kulturno nasleđe biće predstavljeno posredstvom baze podataka, kataloga i drugih zajedničkih izložbi koje će se organizovati nakon okončanja ovog projekta. Sve će to poslužiti kao izvor ideja za nove proizvode u oblasti umetnosti, zanatstva i dizajna.

Brošura projekta "Keramika i njene dimenzije"

Ovde možete preuzeti brošuru projekta "Keramika i njene dimenzije" u PDF formatu:

Ceramics and Its Dimensions.pdf

Evropski projekat Keramika i njene dimenzije