< < < NAZAD

Simpozijum

Keramika: između promena i izazova – između prošlosti i sadašnjosti

20 - 21. maj 2015.

Organizator: Muzej primenjene umetnosti, Beograd


Partneri: Narodni muzej Srbije, Beograd, Porcelanikon Zelb, Nemačka


Mesto održavanja: Galerija fresaka, Cara Uroša 20, Beograd


Tim modula 1, Beograd:

Lider modula 1: Ljiljana Miletić Abramović, v.d. direktora MPU

Kustos-koordinator: Biljana Crvenković, MPU

Učesnici: Jelena Popović, MPU; Biljana Vukotić, MPU; Biljana Đorđević, NM

O simpozijumu

Prvi modul multidisciplinarnog projekta u okviru programa Kreativna Evropa Keramika i njeni modaliteti koji obuhvata društvena, tehnološka i umetnička polja keramike odnosi se na Međunarodni Simpozijum pod nazivom Keramika između promena i izazova, između prošlosti i sadašnjosti koji organizuje Muzej primenjene umetnosti sa partnerima Narodnim muzejom iz Beograda i Državnim muzejom Porcelanikon iz Zelba. Simpozijum će biti održan u Beogradu od 20-21. maja 2015.godine u prostoru Galerije fresaka.

Fokus simpozijuma usmeren je na različita polja keramike i njenu upotrebu u svim društvenim sferama, posmatranu u različitim društvenim i sociološkim kontekstima od baroka do danas. Simpozijum je zamišljen kao jedna vrsta nukleusa celog pomenutog projekta gde će kroz četiri sesije i otvorene diskusije eksperti iz različitih naučnih i stručnih oblasti predstaviti svoja dostignuća. Pored tehničkih i tehnoloških savremenih dostignuća u proizvodnji keramike, javnosti će biti prezentovana i najnovija istraživanja uloge i značaja keramike u evropskoj kulturi, arhitekturi, istoriji, nasleđu, umetnosti, kao i sociološkim potrebama današnjeg evropskog drustva za keramikom.

Na simpozijumu ce uzeti učešce 20 stručnjaka iz 10 evropskih zemalja, od kojih su većina eminentni evropski stručnjaci iz različitih oblasti keramike poput prof.dr. Jurgen Henrha, nekadašnjeg predsednika Nemačkog i Evropskog udruzenja keramike i sekretara Internacionalne fondacije keramike, zatim prof. dr. Jürgen Hubera koji je jedan od lidera u oblasti evropske tehnologije u proizvodnji keramike, prof. dr. Rej Džonsa, profesora emeritusa i direktora Filmskog arhiva Stafordšir Univerziteta u Engleskoj čije izlaganje se odnosi na ulogu arhiva u dokumentovanju istorije keramike, Holger Raithela generalnog direktora KALA Porcelan GmbH idr. Auditorijumu će se obratiti dizajneri, istorčari, istoričari umetnosti i arheolozi iz Latvije, Estonije, Francuske, Italije, Španije i Srbije koji ce bave istraživanjem istorije, estetike i značaja keramike u različitim istorijskim periodima i društvenim aspektima. Neki od najavljenih učesnika su direktor Državnog muzeja Porcelanikon u Selbu, Vilhem Zimen, zatim Silvi Legrand Rosi, šef kustoskog odeljenja muzeja Nisim de Kamondo u Parizu, zatim dr Haime Kol Konesa, direktor Muzeja keramike u Vaensiji, Kai Lobjakas, direktor Muzeja dekorative u Talinu, dr Mateja Kos, savetnik Narodnog muzeja Slovenije, Valentina Macoti, kustos Internacionalnog muzeja keramike u Faenci, dr Marta Šuste stručni saradnik u Muzeju porcelana Riga. Naši najavljeni stručnjaci koji će izlagati na ovom simpozijumu su dr Vesna Bikić viši naučni saradnik Arheoleoškog instituta Beograd, mr Ljiljana Miletić Abramović, direktor Muzeja primenjene umetnosti, mr Biljana Đorđević, savetnik Narodnog muzeja, Biljana Vukotić, viši kustos Muzeja primenjene umetnost, Jelena Popović i Biljana Crvenković kustosi Muzeja primenjene umetnosti .

Cilj ovog simpozijuma je ne samo da objedini različite stručnjake koji se bave istraživanjem različitih polja keramike, već da uz multidisciplinarni pristup postavi osnove za dalje sagledavanje uloge i budućnosti razvoja proizvodnje keramike u evropskom drustvu. U tom smislu sva izlaganja bice publikovana u zborniku radova sa ovog Simpozijuma.

Brošura simpozijuma "Keramika: između promena i izazova – između prošlosti i sadašnjosti"

Ovde možete preuzeti brošuru simpozijuma "Keramika: između promena i izazova – između prošlosti i sadašnjosti" u PDF formatu:

Ceramics between Change and Challenge - between Past and Present.pdf

Simpozijum Keramika: između promena i izazova – između prošlosti i sadašnjosti