< < < NAZAD

Izložba Radeta Pejovića

(NE)VIDLjIVO

16 — 30. maj 2017.

Svečano otvaranje: utorak, 16. maj u 19 časova

Autor izložbe: Rade Pejović

Mentor: Ivana Veljović red. prof. Fakulteta primenjenih umetnosti

O izložbi

Izložba (Ne)Vidljivo Radeta Pejovića rezultat je autorovih istraživanja i predstavlja eksperimentalni poduhvat koji se izvodi u okviru doktorskih studija na Odseku za primenjenu umetnost i dizajn, Fakulteta primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Cilj izložbe je prikaz složenog dizajnerskog procesa nadogradnje površine kože, kao baznog materijala, termohromatskim bojama. U postupcima nanošenja boja na kožu korišćene su savremene inovativne tehnologije i metode sa posebnim osvrtom na izgradnju granične faze podloga/bojeni sloj.

U katalogu izložbe ističe se da Izloženi radovi „aktuelizuju” kožu u ekspanziji novih materijala i potvrđuju njenu vrednost nadogradnjom termosenzitivnim bojama koja je čine „pametnim” materijalom. Prikazuju sposobnost dizajna da stimuliše kreativno buđenje ljudskih čula i otvaraju mogućnosti daljeg istraživanja primene kože sa ugrađenim termohromatskim senzorom. Radovi podstiču diskusiju o prirodi i funkcionalnosti materijala kao i interakciju sa okruženjem u dinamičnoj igri između oblika, funkcije i tehnologije.

U današnje vreme nauka i tehnologija ne razvijaju samo nove materijale i medije već nam pomažu kako da ih shvatimo i koristimo u „novom dizajnu”. Korišćenje pametnih materijala već ima svoje mesto i oni mogu da se adaptiraju i reaguju na različite parametre interakcije i menjaju u zavisnosnosti od osmišljenog puta njihovih upotrebnih vrednosti. Rade Pejović je prepoznao ove procese i bavi se kožom kao glavnim materijalom za neku buduću primenu u enterijeru... modi. Da je na dobrom putu svedoči ova izložba.