< < < NAZAD

Doktorska izložba

Swing, swing, swing...

25. januar – 8. februara 2018.

Kandidat: Mia Nikolić

Mentor: red. prof. Marko Lađušić, FPU

Otvaranje: četvrtak, 25. januar 2018. u 19 časova

Galerija Žad Muzeja primenjene umetnosti

O izložbi

Izložba "Swing, swing, swing..." je deo doktorskog umetničkog projekta "Skulpturalna metamorfoza upotrebnog predmeta" Mie Nikolić, rađenog na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom red. prof. Marka Lađušića.

U ovom radu autorka preispituje granice između upotrebnog predmeta i skulpture, koristeći se skulptorskim fenomenima i principima te na taj način definiše uticaj dekonstrukcije, materijala, promene dimenzije i boje na perceptivni doživljaj samog konzumenta. Dekonstrukcijom upotrebnog predmeta, njegovim razlaganjem na elemente, bez fizičkog uticaja koji bi promenio izgled pojedinačnih elemenata od kojih je sačinjen, promenom dimenzija izabranog predmeta, promenom materijala i na kraju upotrebom boje dobro poznat predmet dovodi do novog vizuelnog sadržaja.

Izborom radova za ovu postavku, autorka je napravila presek kroz stvaralaštvo kojim se bavila u svom doktorskom istraživanju. Umetnička opsesija ogleda se u potrebi variranja istih ili sličnih motiva ili u ponavljanju specifičnih grupa likovnih elemenata sa ciljem dosezanja utiska celovitosti neprestano menjajući pristupe materijalu i mogućnostima njegovog oblikovanja. Kada se prirodno opažanje proširi i pretvori u metaforu sa filozofskim, socijalnim, političkim, ekološkim konotacijama, onda smo sigurni da se suočavamo sa respektabilnim umetničkim otkrićem. U poistovećivanju intelektualnog i manuelnog napora, stvaralaštvo Mie Nikolić ima i ličnu i univerzalnu poruku. Sve ovo pokazuje težnju ka novoj formulaciji plastičkih oblika i novom shvatanju prostora. Ona razvija i usavršava skulpturu u prostoru sa otvorenošću i lakoćom stvaralačkog postupka i stvara mogućnost za različita čitanja i tumačenja likovnog dela. Umetnica ovaj ciklus obogaćuje novim teorijskim saznanjima, idejama i dostignućima. Napredovanje u umetničkom poslanju može se razumeti napred i nazad kroz nepoznata područja umetnosti.

Mia Nikolić je član ULUS-a, ULUPUDS-a i ima status samostalnog umetnika. Do sada je izlagala na preko pedeset grupnih izložbi i festivala u zemlji i inostranstvu (Norveška, Austrija, Italija, Bugarska, Rumunija...) kao i na tri samostalne izložbe. Dobitnik je nagrade "Zlatno dleto" 2010. godine.

(Iz teksta u katalogu
istoričarke umetnosti Natalije Cerović)