Контакт

Секретар редакције броја:
Јелена Поповић
кустоскиња
jelena.popovic@mpu.rs
Уредник броја:
мр Јелена Пераћ
виша кустоскиња
jelena.perac@mpu.rs
Телефон:
+381 11 2626 494
+381 11 2626 841
+381 11 2628 655
Адреса:
Музеј примењене уметности
Вука Караџића 18
11000 Београд 104318
са назнаком „За Зборник“

Пишите нам, питајте нас

* Обавезна поља

Мапа локације Музеја

мапу локације Музеја