Контакт

Секретар редакције броја:
Слободан Јовановић
виши кустос
slobodan.jovanovic@mpu.rs
Уредник броја:
мр Андријана Ристић
виши библиотекар
andrijana.ristic@mpu.rs
Телефон:
+381 11 2626 494
+381 11 2626 841
+381 11 2628 655
Адреса:
Музеј примењене уметности
Вука Караџића 18
11000 Београд 104318
са назнаком „За Зборник“

Пишите нам, питајте нас

* Обавезна поља

Мапа локације Музеја

мапу локације Музеја