Упутство за припрему и предају радова

ЗБОРНИК МПУ је стручан часопис, јединствен на нашем простору, посвећен проучавању предмета примењене уметности и публиковању грађе из исте области.

Регистрован је у Министарству науке Републике Србије под ознаком М 52. Сваки стручни текст објављен у часопису остварује два бода.

У Зборнику ће бити публиковане следеће рубрике:

  • прилози – рад треба да буде дужине до једног ауторског табака (30000 карактера) и може имати до седам црно-белих и/или колор фотографија
  • полемике – рад треба да буде дужине до једног ауторског табака (30 000 карактерa) и може имати до пет црно-белих и/или колор фотографија
  • критике – рад треба да буде дужине до половине ауторског табака (15000 карактера) и може имати једну црно-белу или колор фотографију.
  • прикази – рад треба да буде дужине до четири стране (7000 карактера) и може имати једну црно-белу или колор фотографију