ГЕТО: Све, све, али занат

ГЕТО: Све, све, али занат


Салон Музеја примењене уметности

08. децембар 2021. - 20. јануар 2022.

Тематска предавања петком у 18 часова

17. децембар 2021. у 18 часова
Бобан Савић Гето, Шта је илустрација?

24. децембар 2021. у 18 часова
Марија Ристић, Развој илустрације у Србији

14. јануар 2022. у 18 часова
Марија Ристић, Гето: Све, све, али занат

20. јануар 2022. у 18 часова
Растко Ћирић, О илустрацији и Гету