ANA KNEŽEVIĆ
a.knezevic@mau.rs

LUTANJE KAO PREDUSLOV ISTRAŽIVANJA: Kabineti čudesa u svetu umetnosti, Milena Jokanović, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2021.

Journal 18/2022 (Museum of Applied Art), pages 129-130

Article category: review

UDC:
069.01(091)(049.32)
7.074(049.32)

You can download PDF of the article (904 KB)