Dušan Milovanović

IZLOŽBA ATOS – MANASTIRSKI ŽIVOT NA SVETOJ GORI
Umetnički muzej grada Helsinkija, Helsinki, Finska, od 19. avgusta 2006. do 21. januara 2007. godine

Journal 3/2007 (Museum of Applied Art), pages 39-42

UDC:
271:069.9(480.1)”2006/2007”(049.32)

You can download PDF of the article (283 KB)