Magdalena Czubinska
Art Historian, The National Museum, Krakow

THE KRAKOW ART NOUVEAU POSTER
ART NOUVEAU PLAKATI U KRAKOVU

Journal 4/5/2008/2009 (Museum of Applied Art), pages 59-72

UDC:
766.069.51(475)”1898/1918”

Abstract:
The National Museum in Krakow has a biggest collection of Polish Art Nouveau poster. The artistic poster phenomena began in Poland very early, in 1894. The greatest Polish artists, such as: Stanislaw Wyspianski, Wojciech Weiss, Teodor Axentowicz and many others designed the numerous posters connected with the artistic life of the city . The poster exhibitions started since 1898. Untill the end of the First World War Krakow and Lvov were the main centers of the Polish art of printing and poster. The author presents the artistic position of Krakow, its greatest artists, the tendencies and influences that were popular in that time.

Key words:
Art Nouveau, Poster, Krakow, Fin de siècle, Print, Lithography

Summary (translated):
Krakovski gradonačelnici sprovodili su efikasne programe ubrzane modernizacije grada u drugoj polovini XIX veka. Austrijske okupacione vlasti su 1866. g. obnovile gradsku samoupravu i održani su izbori za Gradsko veće. Brojne ekonomske, komunalne i kulturne inicijative pretvorile su Krakov, do tada potpuno provincijski grad, u značajan i moderan investicioni centar sa razvijenim akademskim i umetničkim krugovima. Jagelonski univerzitet, Državna industrijska škola i Akademija nauka i umetnosti deluju bez prekida. Od 1873. g. Škola lepih umetnosti deluje kao nezavisna institucija pod upravom slikara Jana Matejka, a kasnije Julijana Falata, da bi 1900. g. dobila status Akademije lepih umetnosti. Godine 1910. Krakov postaje peti grad po značaju u Austrijskom carstvu, ispred njega su samo Beč, Trst, Prag i Lavov. U Krakovu je 1914. godine izlazilo sto devet redovnih publikacija, uključujući sedam dnevnih listova, pet satiričnih magazina i šest književnih i umetničkih časopisa. Krakov se mogao pohvaliti sa trideset osam obrazovnih i naučnih društava i sa dvadeset i jednim umetničkim udruženjem. Najznačajniji su «Štuka» (Sztuka) Udruženje poljskih umetnika, osnovano 1897. g., Udruženje poljskih primenjenih umetnika i Društvo lepih umetnosti koje deluje od 1854. godine. Udruženje poljskih primenjenih umetnika objavljuje periodični časopis (Materialy PSS). Najuticajniji umetnički časopis bio je nedeljnik (Zucije) osnovan 1897.

Umetnost plakata u Poljskoj započinje 1898. g. kada je Jan Vdoviševski (Jan Wdowiszewski), vatreni zastupnik ovog oblika umetnosti, organizovao Prvu međunarodnu izložbu plakata u krakovskom Narodnom muzeju.

Najbolji poljski umetnički plakat napravio je Stanislav Vispjanjski (Stanislaw Wuspiański) 1899. g za Enterijer Morisa Meterlinka (Maurice Materlinck). Koristio je pastelno slikarstvo, nacrte za vitraže, zidno slikarstvo, a bavio se i opremom enterijera. Reformisao je umetničko oblikovanje knjige: stvarao je nove tipove slova, tipografska rešenja, kreirao korice i vinjete. Posebno mesto u njegovom umetničkom delu imaju književnost i pozorište. Pisao je poeziju, ali je ostao zapamćen po pozorišnim komadima koji i danas spadaju u klasični repertoar poljskog teatra. Sam je režirao svoje drame, pravio nacrte za kostime, scenografiju i koreografiju.

Kad je o plakatima reč, javljaju se dve tendencije, Jedna je rezultat uticaja ekspresionizma. Tipična je za Vojćeha Vajsa (Wojcieh Weiss), vodećeg poljskog slikara koji je pravio plakate za Udruženje «Štuka». Drugi primer je Karol Frič (Karol Frucz) i njegovi plakati (na primer, plakat za Melpomenin portfolio kojim su oglašavane serije karikatura poljskih dramskih umetnika).

You can download PDF of the article (2.7 MB)