SAŠA BRAJOVIĆ

SAKRALNA TOPOGRAFIJA NEGOTINSKE KRAJINE
priredio Nenad Makuljević, Negotin: Muzej Krajine, 2012.

Journal 9/2013 (Museum of Applied Art), pages 143-145

UDC:
726.54(497.11)(082)(049.32) ;75.052.046(497.11)(084.12)(049.32)
ИД 203984140

You can download PDF of the article (162 KB)