О МУЗЕЈУ

Музеј примењене уметности основан је 6. новембра 1950. године и припада категорији уметничких музеја специјализованог типа. Основна делатност Музеја је да систематски прикупља, штити, чува, проучава, излаже и публикује предмете примењене уметности. Поред дела националне примењене уметности, у Музеју се прикупља истородни материјал из других европских и ваневропских земаља, који је преко културних и привредних веза доспео у наше крајеве.

Музеј примењене уметности је већ прве године свога постојања откупио изванредно вредну збирку разноврсних уметнички обрађених предмета, које је током тридесет година скупљао сликар и графичар Љуба Ивановић. Збирка је садржала више од 3000 предмета, међу којима су се по својој историјској и уметничкој вредности истицали златарски производи, старе рукописне и штампане књиге, предмети резбарени у дрвету, рожини и седефу, дрворезне и сликане иконе и друго.Најстарији предмети у власништву Музеја датирају из ИВ века п.н.е. и припадају нумизматичкој збирци (новац Старе Грчке) у Одсеку за метал и накит, док збирке у Одсеку за савремену примењену уметност садрже и најсавременију уметничку продукцију. У целини, музејске збирке прате развој примењене уметности у распону од 2400 година. Музеј поседује око 37.000 предмета примењене уметности, међу којима се налазе и дела изузетног уметничког и културног значаја.

Музеј има веома живу изложбену активност, као и сопствену издавачку делатност. Традиционалне музејске манифестације су Салон архитектуре, Дечји салон примењене уметности, Салон савремене примењене уметности и Тријенале керамике. Сваког шестог новембра, на дан оснивања Музеја, приређује се студијска изложба, која приказује до тада неистражено подручје примењене уметности код Срба.

Музеј има надлежност на целој територији Републике Србије за предмете примењене уметности.

О ЗГРАДИ

Од свог оснивања 1950. године, Музеј примењене уметности налази се у самом срцу Београда, у згради на Топличином венцу, у улици Вука Караџића број 18. Зграду су подигли од 1927. до 1929. године реномирани архитекти Стеван Белић (пројекат), Никола Краснов (фасада) и Нерегар (унутрашња декорација). Саграђена је као двоспратна палата у академском стилу, има репрезентативни улаз и пространо мермерно степениште са оградом од кованог гвожђа. Првобитно је била намењена за издавање, а њен власник је био адвокат др Јаков Челебоновић. У згради су се налазиле Амбасада Шпаније, адвокатске канцеларије, као и престижни модни салони. Иако су временом вршене различите адаптације, сачувала је дух времена у коме је подигнута.

НАГРАДЕ МПУ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ТИМ

ИНФО

Музеј примењене уметности, info@mpu.rs

ДИРЕКТОРКА МУЗЕЈА

Биљана Јотић, историчарка уметности и кустоскиња,  biljana.jotic@mpu.rs

ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНИЧКИХ ЗБИРКИ

Слободан Јовановић, виши кустос, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, начелник Одељења, slobodan.jovanovic@mpu.rs
Мила Гајић,
виша кустоскиња, Збирка метала и накита, mila.gajic@mpu.rs
Ана Самарџић,
кустоскиња, Збирка намештаја, ana.samardzic@mpu.rs
Јелена Вукадиновић
, кустоскиња, Збирка керамике, стакла и порцелана, jelena.vukadinovic@mpu.rs
Драгиња Маскарели, музејска саветница, Збирка текстила и костима, draginja.maskareli@mpu.rs
Мр Јелена Пераћ, музејска саветница, Збирка фотографије, примењене графике и уметничке опреме књиге, jelena.perac@mpu.rs
Мр Бојана Поповић, музејска саветница, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, bojana.popovic@mpu.rs
Јелена Поповић, виша кустоскиња, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, jelena.popovic@mpu.rs
Слободан Јовић, кустос, Збирка архитектуре, урбанизма и архитектонског дизајна, slobodan.jovic@mpu.rs

ОДЕЉЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

Милан Андрић, виши конзерватор за дрво, Одсек за конзервацију и рестаурацију, начелник Одељења, milan.andric@mpu.rs
Одсек за односе с јавношћу (PR), pr@mpu.rs
Бојана Волаш,
конзерваторка текстила, Одсек за конзервацију и рестаурацију, bojana.volas@mpu.rs
Мр Милица Цукић
, музејска саветница, Одсек за образовање, milica.cukic@mpu.rs
Миољуб Кушић,
кустос, Одсек за централну документацију, mioljub.kusic@mpu.rs
Ивана Милинковић, кустоскиња, Одсек за централну документацију, ivana.milinkovic@mpu.rs
Марина Ракић
, историчарка уметности и библиотекарка, Одсек за библиотеку, marina.rakiic@mpu.rs
Леа Зеи
, виши водич, lea.zei@mpu.rs
Дејана Цветковић
, дизајнерка, dejana.cvetkovic@mpu.rs
Дејан Николић, информатичар, dejan.nikolic@mpu.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретар Музеја, sekretar@mpu.rs
Ирина Ивковић
, виши стручни сарадник – шеф рачуноводства, finansije@mpu.rs
Љиљана Копривица, рачуноводствени референт, racunovodstvo@mpu.rs

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба: tehnicka.sluzba@mpu.rs

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Обезбеђење: obezbedjenje@mpu.rs

УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК

Игор Тодоровић,  дипл. дизајнер из Београда;

ЧЛАНОВИ

Др Стеван Мартиновић, историчар уметности;
Јелена Зорић, дипл. керамичар из Београда;
Снежана Рожнов, извршна директорка ДДОР Нови Сад;
Мр Бојана Поповић, музејски саветник у MПУ;

ИНФО

Управни одбор Музеја примењене уметности, upravniodbor@mpu.rs;