O MUZEJU

Muzej primenjene umetnosti osnovan je 6. novembra 1950. godine i pripada kategoriji umetničkih muzeja specijalizovanog tipa. Osnovna delatnost Muzeja je da sistematski prikuplja, štiti, čuva, proučava, izlaže i publikuje predmete primenjene umetnosti. Pored dela nacionalne primenjene umetnosti, u Muzeju se prikuplja istorodni materijal iz drugih evropskih i vanevropskih zemalja, koji je preko kulturnih i privrednih veza dospeo u naše krajeve.

Muzej primenjene umetnosti je već prve godine svoga postojanja otkupio izvanredno vrednu zbirku raznovrsnih umetnički obrađenih predmeta, koje je tokom trideset godina skupljao slikar i grafičar Ljuba Ivanović. Zbirka je sadržala više od 3000 predmeta, među kojima su se po svojoj istorijskoj i umetničkoj vrednosti isticali zlatarski proizvodi, stare rukopisne i štampane knjige, predmeti rezbareni u drvetu, rožini i sedefu, drvorezne i slikane ikone i drugo.Najstariji predmeti u vlasništvu Muzeja datiraju iz IV veka p.n.e. i pripadaju numizmatičkoj zbirci (novac Stare Grčke) u Odseku za metal i nakit, dok zbirke u Odseku za savremenu primenjenu umetnost sadrže i najsavremeniju umetničku produkciju. U celini, muzejske zbirke prate razvoj primenjene umetnosti u rasponu od 2400 godina. Muzej poseduje oko 37.000 predmeta primenjene umetnosti, među kojima se nalaze i dela izuzetnog umetničkog i kulturnog značaja.

Muzej ima veoma živu izložbenu aktivnost, kao i sopstvenu izdavačku delatnost. Tradicionalne muzejske manifestacije su Salon arhitekture, Dečji salon primenjene umetnosti, Salon savremene primenjene umetnosti i Trijenale keramike. Svakog šestog novembra, na dan osnivanja Muzeja, priređuje se studijska izložba, koja prikazuje do tada neistraženo područje primenjene umetnosti kod Srba.

Muzej ima nadležnost na celoj teritoriji Republike Srbije za predmete primenjene umetnosti.

O ZGRADI

Od svog osnivanja 1950. godine, Muzej primenjene umetnosti nalazi se u samom srcu Beograda, u zgradi na Topličinom vencu, u ulici Vuka Karadžića broj 18. Zgradu su podigli od 1927. do 1929. godine renomirani arhitekti Stevan Belić (projekat), Nikola Krasnov (fasada) i Neregar (unutrašnja dekoracija). Sagrađena je kao dvospratna palata u akademskom stilu, ima reprezentativni ulaz i prostrano mermerno stepenište sa ogradom od kovanog gvožđa. Prvobitno je bila namenjena za izdavanje, a njen vlasnik je bio advokat dr Jakov Čelebonović. U zgradi su se nalazile Ambasada Španije, advokatske kancelarije, kao i prestižni modni saloni. Iako su vremenom vršene različite adaptacije, sačuvala je duh vremena u kome je podignuta.

NAGRADE MPU

ORGANIZACIONA STRUKTURA

TIM

INFO

Muzej primenjene umetnosti, info@mpu.rs

DIREKTORKA MUZEJA

Biljana Jotić, istoričarka umetnosti i kustoskinja,  biljana.jotic@mpu.rs

ODELJENJE UMETNIČKIH ZBIRKI

Slobodan Jovanović, viši kustos, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, načelnik Odeljenja, slobodan.jovanovic@mpu.rs
Mila Gajić,
viša kustoskinja, Zbirka metala i nakita, mila.gajic@mpu.rs
Ana Samardžić,
kustoskinja, Zbirka nameštaja, ana.samardzic@mpu.rs
Jelena Vukadinović
, kustoskinja, Zbirka keramike, stakla i porcelana, jelena.vukadinovic@mpu.rs
Draginja Maskareli, muzejska savetnica, Zbirka tekstila i kostima, draginja.maskareli@mpu.rs
Mr Jelena Perać, muzejska savetnica, Zbirka fotografije, primenjene grafike i umetničke opreme knjige, jelena.perac@mpu.rs
Mr Bojana Popović, muzejska savetnica, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, bojana.popovic@mpu.rs
Jelena Popović, viša kustoskinja, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, jelena.popovic@mpu.rs
Slobodan Jović, kustos, Zbirka arhitekture, urbanizma i arhitektonskog dizajna, slobodan.jovic@mpu.rs

ODELJENJE SPECIJALIZOVANIH POSLOVA

Milan Andrić, viši konzervator za drvo, Odsek za konzervaciju i restauraciju, načelnik Odeljenja, milan.andric@mpu.rs
Odsek za odnose s javnošću (PR), pr@mpu.rs
Bojana Volaš,
konzervatorka tekstila, Odsek za konzervaciju i restauraciju, bojana.volas@mpu.rs
Mr Milica Cukić
, muzejska savetnica, Odsek za obrazovanje, milica.cukic@mpu.rs
Mioljub Kušić,
kustos, Odsek za centralnu dokumentaciju, mioljub.kusic@mpu.rs
Ivana Milinković, kustoskinja, Odsek za centralnu dokumentaciju, ivana.milinkovic@mpu.rs
Marina Rakić
, istoričarka umetnosti i bibliotekarka, Odsek za biblioteku, marina.rakiic@mpu.rs
Lea Zei
, viši vodič, lea.zei@mpu.rs
Dejana Cvetković
, dizajnerka, dejana.cvetkovic@mpu.rs
Dejan Nikolić, informatičar, dejan.nikolic@mpu.rs

SEKRETARIJAT

Sekretar Muzeja, sekretar@mpu.rs
Irina Ivković
, viši stručni saradnik – šef računovodstva, finansije@mpu.rs
Ljiljana Koprivica, računovodstveni referent, racunovodstvo@mpu.rs

TEHNIČKA SLUŽBA

Tehnička služba: tehnicka.sluzba@mpu.rs

OBEZBEĐENJE

Obezbeđenje: obezbedjenje@mpu.rs

UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK

Igor Todorović,  dipl. dizajner iz Beograda;

ČLANOVI

Dr Stevan Martinović, istoričar umetnosti;
Jelena Zorić, dipl. keramičar iz Beograda;
Snežana Rožnov, izvršna direktorka DDOR Novi Sad;
Mr Bojana Popović, muzejski savetnik u MPU;

INFO

Upravni odbor Muzeja primenjene umetnosti, upravniodbor@mpu.rs;