ОДСЕК ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ

Радионица за конзервацију дрвета

Милан Андрић, виши конзерватор

Одсек за конзервацију поседује специјализовану радионицу за конзервацију и рестаурацију стилског намештаја, која је истовремено централна музејска радионица за Србију.

Конзерваторска радионица за дрво Музеја примењене уметности пружа услуге конзервације и рестаурације стилског намештаја и предмета од дрвета.

Контакт телефон: 011 / 2626-841, 011 / 2626-494

Радионица за конзервацију текстила

Бојана Волаш, конзерваторка текстила

Музеј такође поседује радионицу за конзервацију текстила.

Током 2011. године у радионици за конзервацију текстила конзервирана је венчана хаљина из збирке Одсека за текстил и костим. Реч је о хаљини коју је 1878. године у Београду носила Драга Кандић на венчању са Љубомиром Ковачевићем, историчарем и политичарем. Хаљина је у колекцију доспела посредством њихове ћерке Милице Ракић, супруге песника и дипломате Милана Ракића.
Конзервација је подразумевала рашивање хаљине на делове, механичко чишћење, прање, сушење, конзервирање оштећења, враћање у првобитни облик и припрему за излагање. Хаљину је конзервирала Марија Лабудовић Пантелић, а стручну и практичну помоћ током овог посла пружили су и конзерватори Етнографског музеја и Централног института за конзервацију.

Хаљина је била изложена на изложби „Венчане хаљине у Србији у другој половини XИX и почетком XX века из колекције МПУ“ која је одржана у музеју, у галерији „Инкиостри“, у периоду од 22. септембра до 31. децембра 2011. године.