Срђан Ракоwац

ПРЕГЛЕД ИЗЛОЖБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ МУЗЕЈА ПРИМЕWЕНЕ УМЕТНОСТИ ОД 1987. ДО 2004. ГОДИНЕ
THE REVIEW OF THE MUSEUM EXHIBITION ACTIVITIES FROM 1987 TO 2004

Зборник 1/2005 (Музеј примењене уметности), страна 133-152

УДК:
745/749:069.9(497.11)“1987/2004”(083.81)

Овде можете преузети PDF чланка (192 KB)