ДИЈАНА МЕТЛИЋ
Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

СРПСКА АВАНГАРДА И ФИЛМ 1920–1932.
Божидар Зечевић, Београд: УФУС, 2014.

Зборник 10/2014 (Музеј примењене уметности), страна 100-102

УДК:
7.037/.038(497.11)(049.32)
791"1920/1932"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (105 KB)