СИМОНА ЧУПИЋ
Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за историју уметности

ФОТО ТОНКА: ТАЈНЕ АТЕЉЕА ДРУШТВЕНЕ ХРОНИЧАРКЕ
Ловорка Магаш Биланџић, Загреб: Галерија Кловићеви двори, 2015.

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 67-68

Категорија чланка: приказ

УДК:
77.03:069.9(497.5)"2015"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (530 KB)