ТАТЈАНА ДАДИЋ ДИНУЛОВИЋ
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука – Департман за архитектуру и урбанизам
МИА ДАВИД
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука – Департман за архитектуру и урбанизам

ПРОЦЕС: Србија на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2015.

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 76-78

Категорија чланка: приказ

УДК:
792.021(049.32)
792.021(493.311)"2015"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (544 KB)