АЛЕКСАНДАР ПЕТИЈЕВИЋ
Музеј Војводине, Нови Сад

ДВА СРПСКА СРЕБРНА ПРИЛОГА ИЗ XIX ВЕКА
У ЦРКВИ СВЕТОГ СПИРИДОНА НА КРФУ

TWO 19TH-CENTURY SILVER VOTIVE GIFTS DONATED BY SERBIAN
DONORS IN THE CHURCH OF SAINT SPYRIDON ON CORFU

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 54-60

Категорија чланка: стручни рад

УДК:
271.222(497.11)-523.4-526(495.41)"18"
271.222(497.11)-774(450.361)
27-36 Свети Спиридон

Апстракт:
Рад представља сегмент опсежнијег истраживања култа Светог Спиридона код Срба, са циљем да скрене пажњу на путеве ширења и поштовања култа овог светитеља код припадника српског грађанства XIX века који живе у Трсту, а скупоценим даровима се уписују у приложнике цркве Св. Спиридона на Крфу. Заснован на теренским истраживањима и на проучавању доступне архивске грађе, рад открива два репрезентативна сребрна предмета – кандило и дијадему, израђене у духу стилских тенденција европске примењене уметности XIX века. Поред поштовања овог светитеља у традиционалној, народној култури, присуство дарова српских приложника у цркви Св. Спиридона на Крфу потврда је постојања култа овог светитеља у редовима имућне тршћанске српске буржоазије.

Кључне речи:
Марија Ковачевић, сребрни прилози, Трст, Христофор Тузлић, црква Св. Спиридона на Крфу

Summary:
In the town of Corfu there is a church dedicated to St Spyridon of Tremithus, built in 1590. It keeps the relics of one of the ancient saints of the Christian church – St Spyridon the miracle worker, the Bishop of Tremithus and the patron of the island and town of Corfu. The Church of St Spyridon abounds in valuable liturgical objects. The most numerous among them are vigil lamps donated by Greek, Venetian and Russian donors. Items donated by two Serbian donors can also be found among the works of applied art in the Church of St Spyridon.

The first votive gift is the silver vigil lamp donated by the Trieste merchant Hristofor Tuzlić in 1862. The second item is a silver diadem, donated by Marija Kovačević of Trieste. The diadem was made between 1874 and 1883 in the form of a flower garland; it is used on festal occasions, when it is placed as a decoration upon the reliquary which contains the relics of the saint. It may be observed that the items donated by Serbian donors conform to the stylistic tendencies of the European applied art of the 19th century. Having in mind that both Hristofor Tuzlić and Marija Kovačević were citizens of Trieste, we may assume that both votive gifts originated in some of the goldsmith's workshops of Trieste. The votive gifts made to the church of St Spyridon on Corfu by the mentioned Serbian donors were an expression of personal piety and the veneration of St. Spyridon. Nevertheless, they confirm of the presence of the veneration of the saint among of the wealthy Serbian bourgeoisie in Trieste.

Овде можете преузети PDF чланка (1.0 MB)