МИШЕЛА БЛАНУША
Музеј савремене уметности, Београд, Србија
mishela@msub.org.rs

ЂОРЂЕ АНДРЕЈЕВИЋ КУН У БОРУ: Слађана Ђурђекановић Мирић, Бор, Музеј рударства и металургије Бор, 2018.

Зборник 15/2019 (Музеј примењене уметности), страна 85-87

Категорија чланка: приказ

УДК:
75:069.9(497.11)"2018"(049.32)
74/76(497.11)"1938/1946"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (390 KB)