БОЈАНА ЈОКИЋ ИЛИЋ
Независни истраживач, Београд, Србија
jokicbojana@yahoo.com

ВОЈНА УНИФОРМА И МОДА У СРБИЈИ ОД СРЕДИНЕ 19. ВЕКА ДО ПОЧЕТКА 20. ВЕКА
MILITARY UNIFORM AND FASHION FROM THE MIDDLE 19TH TO THE BEGINNING OF 20TH CENTURY

Зборник 16/2020 (Музеј примењене уметности), страна 19-27

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
355.141(497.11)˝18/19˝
6875.01(497.11)˝18/19˝

Апстракт:
У раду се разматра однос војне униформе и модерног европског модног система у Србији од средине 19. века. Униформа и модерно модно одевање су два феномена која ступају на позорницу Србије у 19. веку и оба су везана за процесе модернизације Србије према европским узорима. Без обзира на то што су оба учествовала у конструкцији друштвене и културне стварности Србије модерног доба, они су ретко разматрани заједно. Чинило нам се да би поређење униформе с „модерном модом” било погодна тема за сагледавање појединих аспекaта униформе српске војске од средине 19. до почетка 20. века којима до сада није била посвећена велика пажња. Теорије и приступи настали у оквиру новијих студија моде и одевања плодоносни су за разматрања друштвених функција и значења униформе и превазилазе разматрање односа ове две врсте одевања на морфолошком међуутицају, како су углавном модно и војно одевање повезивани у оквиру историје костима.

Кључне речи:
војна мода, Србија, 19–20. век, друштвена историја

Summary:
Encouraged by the studies of clothing and fashion, we have observed the uniform and fashion clothing in Serbia from the middle of the 19th to the beginning of the 20th century. We have paid special attention to the performativity of the Serbian army uniform, which is what it has in common with modern fashion clothing, and it relates to the discipline of the individual, the fixation of identity and social differentiation.

Attention has been drawn to the changes in the appearance of the Serbian army during the 19th and at the beginning of the 20th century, which fits into the main trends of European military fashion. The uniform, as modern clothing, encouraged a new way of production, and the officer's suit was an incentive for the development of consumer culture in Serbia. It was also an important constituent in fixating social identities.

Men's civilian suit was often described as 'uniform', while the colourful vividness and decorativeness of the uniform were the characteristics that brought it closer to the way a woman's body was dressed. Due to its splendour, the parade uniform, like a woman's dress, attracted attention, but other types of military clothing were also in service of constant supervision over the uniformed body in public. Military uniform shared strict rules of wearing with men's clothing, depending on the occasion, which was another way of disciplining an individual.

Comparing military uniforms and civilian clothing, noticing their similarities and differences from the point of view of their meanings and functions in society, provides an opportunity to better understand the role that clothing in Serbia in the 19th century had in the construction of collective identity.

Овде можете преузети PDF чланка (361 KB)