АНА САМАРЏИЋ
Независна истраживачица, Београд, Србија
samardzic.ana@gmail.com

ЕСКАПИЗАМ У ФАНТАСТИЧНО: Кућа Диор и нове видео-форме презентације колекција високе моде
ESCAPISM INTO THE FANTASTIC: The House of Dior and the New Video Forms of Presentations of Haute Couture Collections

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 67-75

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
7.038.53:791]:7.05
7.05
COBISS.SR-ID 53995785

Апстракт:
Велике модне куће су, након глобалних промена изазваних пандемијом вируса короне 2020. године, стављене пред изазов и по питању одржавања ревија и промовисањa и презентацијe нових колекција, како високе моде, тако и индустријске конфекције. Поједине модне куће определиле су се за вишеминутне видео-презентације висококвалитетне продукције пласиране путем интернета са циљем да се њихова публика упозна са новим колекцијама и услед отежаних околности, али и да се искаже креативност различитих аутора и створи једна синтеза уметности. Кућа Диор је своју колекцију високе моде за јесен-зиму 2020–2021. године представила таквим експерименталним видеом Мит Диор, а потом и колекцију за пролеће-лето 2021. године видеом Замак тарота. Оба видеа служе се ликовним језиком фантастичне уметности и визуелне културе, користећи бројне референце из класичне митологије и митологије зодијака, којима су инспирисане обе колекције високе моде. Циљ рада је да се, кроз анализу оба видеа, Диорове модне креације доведу у везу са митовима и мотивима фантастичне уметности, објасне узори и инспирације настанка ових промотивних, али и уметничких видеа, и испита учинковитост таквог начина презентације високе моде.

Кључне речи:
видео-презентација, висока мода, Кристијан Диор, митологија, фантастична уметност

Summary:
The House of Dior produced two films Le mythe Dior and Le château du tarot for their autumn-winter 2020-2021 and spring-summer 2021 haute couture collections. These films were made as it was impossible for the fashion houses to organise fashion shows, and present and promote their new collections due to the 2020/21 coronavirus pandemic. Both of Dior's high-quality films were distributed via the Internet with the aim of presenting Dior's new collections to its audience even in such difficult circumstances. They were made as an expression of creativity and synthesis of art. A large team of people from the fashion and film industry stands behind both films, and both of them use the visual language of fantasy, and in many ways refer to classical and zodiac mythology, which inspired Dior's both collections. Two main authors leading the team are Maria Grazia Chiuri, fashion designer and creative director at Dior, and Matteo Garrone, film director and writer. Using multitude of luxurious textiles with handcrafted details in both collections, Chiuri found inspiration in female artists of surrealism for the first collection, while Garrone's film was inspired by art of romanticism and symbolism, telling a story about Théâtre de la Mode in an imaginative, mythological world. For the second collection, Chiuri chose tarot symbols, motifs and figures, while Garrone translated them into the story of a girl who finds herself on an introspective journey. They succeeded in making real pieces of art with reference to Dior himself and his interests in magic, flowers, femininity, fortune-telling and fantasy, thus showing that his myth continues.

Овде можете преузети PDF чланка (10.8 MB)