ДЕА ЦВЕТКОВИЋ
Независна истраживачица, Београд, Србија
deacvetkovic@icloud.com

ЏУДИ ЧИКАГО: вез, активизам и уметност
JUDY CHICAGO: Needlework, Activism and Art

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 91-98

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
7.071.1 Чикаго Џ.
7.01:141.72
7.071.1-055.2(73)

Апстракт:
У раду ће бити анализирана дела уметнице Џуди Чикаго (Judy Chicago) која се базирају на текстилу и везу. У фокусу ће бити два рада, Међународни прекривач части (International Honor Quilt) и Вечера (The Dinner Party), али и уметничино недавно коришћење тканине у комерцијалне сврхе током сарадње са модном кућом Диор (Dior). У Вечери, једном од најпознатијих дела америчке феминистичке уметности, Чикаго користи вез и тканину како би указала на значај различитих жена из митологије, историје или историје уметности. Водећи се семиналним истраживањима Гризелде Полок (Griselda Pollock) и Розике Паркер (Rozsika Parker) о хијерархији у уметности и позиционирању веза као инфериорне уметности због додира са идејама о женској и кућној уметности, која историјски не припада домену високе већ примењене уметности и занатства, у раду ће бити истражен начин на који Чикаго користи вез као средство исказивања различитих активистичких, политичких и уметничких порука.

Кључне речи:
америчка уметност, вез, Вечера, феминистичка уметност, Џуди Чикаго

Summary:
Judy Chicago is a famous feminist artist from the United States of America. Chicago has frequently used artistic media that have historically been categorized as that of a lesser value compared to the works belonging to the category called fine arts. Two feminist authors, Griselda Pollock and Rozsika Parker, exposed the existing hierarchy of arts in art history in their seminal book Old Mistresses: Women, Art, and Ideology. The two authors wrote about the ways in which embroidery, quilts, and needlework have often been regarded as works belonging to the domain of crafts or applied arts because of their connections to the spheres of the home and their authors, who were in most cases, women. Feminist artists have used textile in their pieces in different subversive ways in order to show their political message, while using artistic disciplines that have often been left unacknowledged in art history. This paper looks at the ways in which Chicago used needlework in her works The Dinner Party and International Honor Quilt. It also looks at a piece called The Feminine Divine which was commissioned by Dior and based on Chicago’s previous pieces and feminist activism.

Translated by the author

Овде можете преузети PDF чланка (122 KB)