МИРЈАНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ МАКСИМОВИЋ
Независна истраживачица, Београд, Србија
mgmaks@yahoo.com

СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА ВЛАДАРСКА И ВЛАСТЕОСКА ОДЕЋА:
Бојан Поповић, Музеј Српске православне цркве, Београд 2021, друго измењено и допуњено издање

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 123-125

Категорија чланка: приказ

УДК:
391(497.11)"04/14"(049.32)
75.052.041.5(497.11)"04/14"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (626 KB)