Марија Бујић, Милица Крижанац, Душан Миловановић, Бojaна Поповић, Милена Витковић-Жикић, Јелена Пераћ, Маријана Петровић-Раић
Музеј примењене уметности, Београд

АКВИЗИЦИЈЕ МПУ
ACQUISITIONS MAA

Зборник 2/2006 (Музеј примењене уметности), страна 122-137

Овде можете преузети PDF чланка (2.3 MB)