Музеј примењене уметности у Београду
МУЗЕЈ ГОДИНЕ

The Museum of Applied Art in Belgrade
MUSEUM OF THE YEAR

Зборник 2/2006 (Музеј примењене уметности), страна 141-142

Овде можете преузети PDF чланка (338 KB)