Ивана Спичановић
библиотекар-информатичар, Музеј примењене уметности, Београд

ПРЕГЛЕД ИЗДАЊА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Зборник 2/2006 (Музеј примењене уметности), страна 153-154

Овде можете преузети PDF чланка (157 KB)