Бранислав Цветковић
историчар уметности, Завичајни музеј, Јагодина

НЕПОЗНАТА ЗАОСТАВШТИНА МИЛЕНКА ВЕСНИЋА
UNKNOWN HERITAGE OF MILENKO VESNIĆ

Зборник 2/2006 (Музеј примењене уметности), страна 65-73

УДК:
069. 51 : 091 ( 497. 11 )
34 : 929 Веснић М.

Апстракт:
У чланку је обрађено пет књига Миленка Веснића (1862-1921), познатог српског правног писца, универзитеског професора, дипломате и политичара, које су некада биле део његове личне библиотеке. Пажња је посвећена Веснићевим екс либрисима, личним печатима и бројним записима и допунама које је оставио у својим књигама.

Кључне речи:
Миленко Веснић, стара и ретка књига, повези, ex libris

Summary:
Amongst the items in the Collection of ancient and rare books in the Regional Museum in Jagodina (Central Serbia), there are five that originally belonged to the private library of Milenko Vesnić (1862-1921), well-known Serbian university professor of law, diplomat, and politician, who was either the author or translator of all five. The books contain several personal seals and original ex-libris stickers of Vesnić, clearly denoting their proprietor. There are also several interesting inscriptions, ex-votos and letters, which have survived ordeal of his personal library.

From the point of art history and prosopography, the books may contribute to our better understanding of the bookbinding craftsmanship, the history of Serbian ex-libris, and last but not least of the personality and important scholarly work of Milenko Vesnić.

Овде можете преузети PDF чланка (828 KB)