Лидија Мереник
др историчар уметности, Филозофски факултет, Београд

"ЈА ХОЋУ ДА САМ СЛИКАР": ЖЕНЕ, УМЕТНОСТ, РОД И МИТ
Едиција Жене у српској уметности (Издавачи: Тоpy, Војноиздавачки завод, Народни музеј, Београд, 2004)

Зборник 3/2007 (Музеј примењене уметности), страна 43-45

УДК:
75-055.2(497.11)”18/19”

Овде можете преузети PDF чланка (234 KB)