Јелена Пераћ, Милица Крижанац, Мила Гајић, Бojaна Поповић
Музеј примењене уметности, Београд

АКВИЗИЦИЈЕ МПУ
ACQUISITIONS MAA

Зборник 3/2007 (Музеј примењене уметности), страна 48-63

Овде можете преузети PDF чланка (1.5 MB)