Радмила Милосављевић

ДОПИСНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА „АМБИЈЕНТ”
Поводом двадесет година од оснивања: 1988–2008.

Зборник 4/5/2008/2009 (Музеј примењене уметности), страна 195-197

УДК:
377:7.05”1988/2008”

Овде можете преузети PDF чланка (156 KB)